OccultWatcher. Nog onder constructie. Vizier. Opzoeken lichtcurven van sterbedekkingen. Het ophalen van lichtcurves van sterbedekkingen door de Maan of sterbedekkingen door planetoïden. Ga naar: http://vizier.u-strasbg.fr/viz-bin/VizieR Vul in bij “Find catalogs among ….. available” - > B/Occ en druk op Find. Er verschijnen nu twee catalogi op het scherm. In “B/occ/moon” staan de lichtcurven van de maanbedekkingen opgeslagen, en in “B/occ/asteroid” staan de lichtcurven van de bedekkingen door Planetoïden en TNO’s opgeslagen. Eerst een bedekking door de Maan; Selecteer “B/occ/moon” en druk op “Query selected tables”. Er verschijnt nu een zoekformulier. We zoeken eerst op de sternaam, in dit geval SAO 93605. De sternaam is te vinden in de lijst met de voorspellingen van de sterbedekkingen door de Maan, zoals je die kunt berekenen met Occult. Er komt dan een nieuw venster mat daarin alle waarnemingen van de betreffende ster, voor zover die natuurlijk in Vizier staan. Druk op “LC ….” in dit geval LC5838, en in een nieuw tabblad verschijnt de lichtcurve. Hetb is uiteraard ook mogelijk op naam te zoeken. Je kunt op die manier alle waarnemingen van jezelf terug vinden. Voor het opzoeken van een lichtcurve van een bedekking door een planetoïde of TNO ga je op dezelfde manier te werk. Selecteer “B/Occ/asteroid” . In de Query vul je bijvoorbeeld de naam van de planetoïde in, in dit geval Kleopatra, en druk vervolgens op submit. Er verschijnt een nieuw scherm met daarop drie waarnemingen. Door nu weer op “LC….” te klikken is de lichtcurve op te roepen. Vizier. Opzoeken stergegevens voor sterbedekkingen door de Maan. Ga naar: http://vizier.u-strasbg.fr/viz-bin/VizieR Je komt uit op de webpagina waar je in verschillende catalogi kunt zoeken. Vul in onder Find catalogs: “XZ” en druk op “Find”. Vink “I/291/xz80q” aan, en druk daarna op “query selected tables”. Je komt dan uit op een uitgebreide zoek query. In de lijst van de sterbedekkingen door de Maan staat het nummer van de ster vermeld. Is het een nummer met een X ervoor, dan komt de ster uit de XZ catalogus. Staat er geen X voor, dan uit de SAO catalogus, en indien het nummer uit slechts 4 cijfers bestaat komt het uit de ZC catalogus. Vul het sternummer in op de goede plaats, en druk dan op “submit”. Je krijgt dan alle stergegevens in beeld.