Software voor sterbedekki
SS
Software Er is veel software beschikbaar om het waarnemen van sterbedekkingen te veraangenamen. De meest gebruikte programma’s worden hier genoemd. Een aantal veel gebruikte routines zijn verderop in deze website beschreven. De meeste programma’s hebben zelf een uitgebreide help functie, en het wordt ook aangeraden deze te lezen als je er verder in wilt verdiepen. Op deze pagine volgt een korte opsomming. Dit gedeelte van de website is nog onder constructie en wordt verder uitgebreid. Occult: zie verder blad “Occult”. OccultWatcher