Verenigings aangelegenheden Sterbedekkersdag-Kleine Planetendag zaterdag 4 april. Op zaterdag 4 april is er weer de jaarlijkse sterbedekkersdag - kleine planetendag in de volksterrenwacht Bussloo. De dag is voor de leden van de werkgroepen sterbedekkingen en de werkgroep Kleine Planeten, maar ook belangstellende niet-leden zijn welkom. Er zijn presentaties over het waarnemen aan sterbedekkingen, planetoïden en andere sterrenkundige onderwerpen. De aanvangstijd is 13:00 uur. Graag wel even opgeven als je wilt komen. Programma: Presentaties: Telescoop montering op drie assen (MF) Restauratie Zundermantelescoop Sterrenwacht Leiden en eerste waarnemingen van sterbedekkingen hiermee (WN) Fotometrie aan planetoïden, met vallen en opstaan. (HdG) De “Diepenveen” meteoriet. (gedetailleerd verslag) (NdK) Algemene Ledenvergadering van beide werkgroepen. Voorstel nieuwe statututen na fusie. Aangemeld. 1. J M Winkel. 2. E Bellaard. 3. M Fokker. 4. H de Groot. 5. W Nobel. 6. H Rutten. 7. H Bril. 8. N de Kort. 9. H Govaarts.