Maart 2021 - fotometrie (1127) Mimi. Van de planetoïde werden twee verschillende rotatie periodes genoemd, nl: 8,54 uren en 12,75 uren. In maart zijn gedurende 5 nachten fotometrie waarnemingen aan Mimi gedaan. Daarbij zijn 415 fotometrie opnames gemaakt en is vrijwel de gehele lichtcurve in beeld gebracht. De rotatie periode is met deze metingen definitief vastgesteld op 12,74393 uren. Lichtcurve van Mimi. Op de X-as de tijd in dagen, op de Y-as de relatieve helderheid in magnitude (grafiek R Behrend, Observatorium van Geneve) 24 februari 2021 - bedekking (4387) Tanaka. Vanuit Zeddam wordt een bedekking van de magnitude 11,7 ster TYC 279-0028-1 door (4387) Tanaka waargenomen van 0,64 s, maar vanuit Nijmegen gezien gaat Tanaka langs de ster. Ook een waarnemer in het midden van Duitsland zag geen bedekking. Er is nog niet zoveel bekend van Tanaka, maar uit de duur van de bedekking kan afgeleid worden dat Tanaka minstens 6 km groot moet zijn. Ook de baan is nu beter bekend. De bedekking door Tanaka. De koorden van de waarnemingen aan Elektra. Koorde 4 is de waarneming uit Wijdenes, koorde 6 uit Nijmegen en koorde 7 vanuit Zeddam. (Afbeelding van Euraster) 21 februari 2021 - bedekking (130) Elektra. De planetoïde (130) Elektra bedekt ‘s avonds de ster UCAC4 487-022645 met een helderheid van magnitude 13,9. Zeventien waarnemers in Europa richten de telescoop hierop en negen hiervan rapporteren daadwerkelijk een bedekking. Vanuit Zeddam duurt de bedekking 12,17 seconden, en vanuit Nijmegen 7,36 seconden. Vanuit Wijdenes wordt geen bedekking gezien. De bedekking was moeilijk omdat de helderheids afname gering was, ongeveer 0,2 magnitude. Met de resultaten van de bedekking is het bestaande model van de planetoïde bevestigd. Elektra is langwerpig en heeft een grootte van 221 km * 159 km, zoals gezien tijdens de bedekking. Januari - februari 2021 - fotometrie (2103) Laverna. Gedurende 5 nachten is de helderheid gemeten van (2103) Laverna. Vooraf was niet precies bekend wat de rotatie duur van Laverna zou zijn; er waren waarnemingen welke uitkwamen op 0,458 dag en op 0,385 dag. Tijdens de 5 nachten zijn 349 fotometrie opnames gemaakt, en uit deze datapunten kan uiteindelijk de definitieve rotarieperiode op 0.385155 dag, of 9,24 uren, afgeleid worden. Boven de fotometrie metingen van Laverna gedaan op 12 januari 2021. Horizontale as uitgezet de dag in decimalen en verticaal de helderheid in magnitude. Links de volledige lichtcurve van Laverna (Grafiek R Behrend, observatorium van Geneve). 9 september 2020 - bedekking (1583) Antilochus. Op 9 september is vanuit Zeddam een bedekking waargenomen door (1583) Antilochus. De bedekking, waargenomen op 47 km van de centrale lijn, duurde 7,7 s. De maximale bedekkingsduur zou 10,6 s zijn geweest indien de waarnemer precies op de centrale lijn zou hebben gestaan. Het resultaat komt dit keer dus vrij goed overeen met hetgeen voorspeld is. 24 augustus 2020 - bedekking Hooveria. Vanuit Nijmegen is een bedekking waargenomen van de bijna 60 km grote planetoïde (932) Hooveria. Ook op andere plaatsen is geprobeerd Hooveria waar te nemen, echter op de meeste plaatsen was het bewolkt. De waargenomen bedekkingstijdstippen kloppen goed met de voorspelling. De duur van de bedekking was 2,24 s, iets langer dan voorspeld, maar nog binnen de onzekerheidsmarge. De bedekkingscurve van Hooveria, waarbij de door het programma AOTA berekende bedekkingslijn (rood) is ingetekend. 20 april 2020 - bedekking Melete. Twaalf waarnemers uit heel Europa nemen omstreeks 02:06 UT een mogelijke bedekking waar door (56) Melete. Vier daarvan zien daadwerkelijk een bedekking optreden, ondermeer vanuit Zeddam (10,6 s). De waarnemer ziet daar de bedekking 15 s later dan berekend optreden, en ook nog 236 km vanaf de voorspelde centrale bedekkingslijn. Door de harde wind worden veel waarnemingen bemoeilijkt. De lichtcurve van Melete (blauw) met een referentiester. 19 april 2020 - bedekking Juewa. De planetoïde (139) Juewa zou om omstreeks 21:06 UT een ster bedekken, welke een stuk zwakker is dan de planetoïde zelf. Daardoor zou bij een eventuele bedekking de afzwakking minimaal zijn. Zeven waarnemers uit Nederland, Duitsland en België doen een waarneming en zes zien een daadwerkelijke bedekking optreden. Vanuit Arcen wordt een bedekking van 7 s gezien, vanuit Zeddam 5,6 s en vanuit Nijmegen 7,2 s. Uit de berekening volgt dat de planetoïde minstens 156 km groot moet zijn. De gemeten helderheidsafname tijdens de bedekking is 0,2 magnitude. De bedekkingskoorden van de verschillende waarnemers : 1. Eppstein bij Wiesbaden (D), 2. Zeddam, 3. Arcen, 4 Nijmegen, 6. Maastricht, 7.Luik (B). Puntjeslijn 5 is de berekende centrale lijn.
Waarnemingen Hier worden alle spraakmakende waarnemingen gedaan door leden van de werkgroep en opmerkelijke waarnemingen van anderen weergegeven.