j
De Vereniging. Occultus
Waarnemers van Sterbedekkingen en Kleine Planeten (WSKP). Vereniging. De vereniging is opgericht in 1946 als Nederlandse vereniging van Waarnemers van Sterbedekkingen. In de beginjaren ligt het accent vooral op het waarnemen van sterbedekkingen door de Maan. In 1996 kreeg de vereniging statuten. Sinds het begin van ruimte onderzoek met ruimte vaartuigen naar de Maan, vanaf de jaren ‘60 van de vorige eeuw, is zo langzamerhand steeds meer bekend geworden van de Maan. Vanaf het begin van deze eeuw is daarom het accent steeds meer komen te liggen op het waarnemen van sterbedekkingen door andere hemellichamen. Mede dankzij het beschikbaar komen van voor de sterrenkunde amateur betaalbare bijna professionele waarneem instrumenten, zoals grotere telescopen, camera’s, computers en tijd waarneem apparatuur, komen ook het uitvoeren van andersoortige waarnemingen binnen bereik, zoals aan planetoïden, Trans Neptunus Objecten, binaire planetoïde systemen en onderlinge eclipsen en bedekkingen van de manen van de grote planeten. De hieruit voortkomende waarneemdata worden steeds meer gecombineerd met op andere wijze verkregen data van deze hemellichamen, zoals uit de astrometrie en fotometrie. Daar zijn vooral leden van de Dutch Minor Planet Association (DMPA) mee bezig. Een deel van de DMPA leden was ook lid van de NVWS. De DMPA is opgericht in 2010 en was vooral gericht op het doen van astrometrie, fotometrie en spectroscopie aan Kleine Planeten (planetoïden en TNO’s). Mede daarom zijn beide verenigingen eind maart 2021 samengegaan. De nieuwe vereniging heeft de naam gekregen: “ Waarnemers van Sterbedekkingen en Kleine Planeten (WSKP) “. Als engelstalige afkorting wordt DOA genomen, wat zowel de afkorting is voor Dutch Occultation Association als Dutch observers of Asteroids. De statuten van de vereniging zijn onderaan te downloaden. Een aantal leden doen actief waarnemingen. Deze amateur sterrenkundigen doen daarbij regelmatig nieuwe ontdekkingen. Daarnaast is natuurlijk het voor je plezier observeren van gebeurtenissen ver weg in de ruimte erg belangrijk. Zo ook het uitwisselen van ervaringen onderling. Voor dat laatste is er altijd één keer per jaar een bijeenkomst ergens in Nederland. In Europees verband wordt ook elk jaar een internationaal weekend georganiseerd, steeds in een ander land, speciaal voor sterbedekkingen (ESOP). Ook is er jaarlijks een bijeenkomst uitgaande van de Duitse Klein Planeten Fachgruppe, waar altijd wel enkele Nederlandse deelnemers bij aanwezig zijn. Vanuit de vereniging verschijnt elk kwartaal het verenigingsblad “Occultus”. De contributie bedraagt 10,00 Euro/jaar.
Occultus
Wil je meer weten? mail dan naar info@doa-site.nl De vereniging is aangesloten bij de Koninklijke Nederlandse Vereniging voor Weer en Sterrenkunde https://www.knvws.nl/ Ook is de vereniging aangesloten bij de IOTA-ES (International Occultation Timing Association - European Section en de wereldwijde IOTA. https://www.iota-es.de/ Statuten WSKP (PDF)